Outsourcing usług | produkcja i pakowanie

O Euro Packaging

  • Euro Packaging tworzą praktycy z ponad 10-letnim doświadczeniem łączącym obszary inżynierii i zarządzania produkcją, specjalizacji w prawie pracy i pracy tymczasowej, a także eksperci rynku pracy.
  • Prezesem Zarządu firmy od 2013 roku jest dr inż. Karol Król, wykładowca oraz specjalista  na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, współzałożyciel Euro Packaging.
  • Pierwszy człon nazwy firmy – Euro  pochodzi od koncepcji chęci bycia utożsamianą z firmą europejską, otwartą nie tylko na współpracę z firmami z Europy, ale także na pracowników z innych krajów Europy.
    Od 2014 roku jesteśmy podwykonawcami dla fabryk także z innych kontynentów, które utożsamiają produkcję w Europie z wysoką jakością.
  • Euro Packaging w swym założeniu miała zajmować się przede wszystkim pakowaniem na zlecenie firm zewnętrznych, skąd pochodzi drugi człon nazwy firmy - Packaging.

    Dzięki rozwojowi firmy, dziś pakowanie stanowi jedną, ale nie jedyną z podstawowych usług świadczonych przez firmę.